Шумско газдинство „Гацко“ Гацко

НАЗИВ: Шумско газдинство „Гацко“ Гацко АДРЕСА: Немањина бр. 4 ТЕЛ: 059/ 470-060Шумско газдинство „Гацко“ управља и газдује са шумама и шумским земљиштем на гатачком шумско-привредном подручју са сједиштем у Гацку.До 1993. год.  пословало је у саставу Шумског газдинства „Ботин“ Невесиње са статусом Шумске управе и интерним обрачуном. Шумски фонд са којим управља и газдује ово …

Дом здравља „Проф. др Саво Бумбић“ Гацко

НАЗИВ: Дом здравља  „Проф. др Саво Бумбић“ Гацко АДРЕСА: Солунских Добровољаца бр. 48 ТЕЛ: 059/ 472-013, 472-012, 472-215 ТЕЛ/ФАКС: 059/472-624 До 1992. год. Дом здравља Гацко био у саставу Регионалног центра Требиње, а од 1992. ради као Дом Здравља Гацко. 1996. године добија назив: Дом Здравља „Проф. др Саво Бумбић“ Гацко. Запошљава 73 радника. Ради …

Радио Гацко

НАЗИВ: Радио Гацко АДРЕСА: Солунских добровољаца бр. 2 ТЕЛ: 059/472-037, 059/472-722 Једино локално информативно гласило у општини, Радио Гацко, егзистира од 7. децембра 1992. године када је основан на  редовној сједници Скупштине општине. Овај електронски медиј седмочасовни програм (од 8 до 15 часова) емитује на УКТ Фреквецији 90 мегахерца и  квалитетеним сигналом покрива шире подручје …

„Центар за социјални рад“ Гацко

НАЗИВ: „Центар за социјални рад“ Гацко АДРЕСА: Немањина бр. 7 ТЕЛ: 059/ 470-080 ТЕЛ/ФАКС: 059/ 472-372, 059/ 472-940 e-mail: csr111ga@teol.netЦентар за социјални рад Гацко је једина јавна установа на подручју општине Гацко чија је основна дјелатност социјални рад без смјештаја, односно утврђивање и рјешавање у првом степену о правима прописаним Законом о социјалној заштити, породичним …

Јавна установа „Културно спортски центар“ Гацко

НАЗИВ: Јавна установа „Културно спортски центар“ Гацко АДРЕСА: Солунских добровољаца бр. 2. ТЕЛ: 059/ 472-280 и 472-729 e-mail:kscgacko@teol.net Јавна установа „Културно спортски центар“ основана је 2000. године. У оквиру центра налази се: –   Дом културе са салом за филмске пројекције, двије свлачионице и три канцеларије; –    Спортска дворана са двије свлачионице и једном канцеларијом; …

Јавно предузеће „Водовод“ А.Д. Гацко

НАЗИВ: Јавно предузеће „Водовод“ А.Д. Гацко АДРЕСА: Солунских добровољаца бр. 1 ТЕЛ: 059/ 471-147 ТЕЛ/ФАКС: 059/ 471-395 Основна дјелатност Јавног предузећа „Водовод“ је дистрибуција питке воде, изградња и одржавање водоводне и канализационе мреже, земљани радови и др.