Анкета о задовољству грађана пружањем услуга

Колико често годишње користите услуге опшинске управе општине Гацко?

С којим одјељењима/службама најчешће остварујете комуникацију?

Коју врсту услуге најчешће тражите у Општини?

Јесте ли задовољни професионалношћу, ефикасношћу и љубазношћу упослених у Општини према Вама?

Колико сте задовољни досадашњим начином информисања грађана о раду Општине?

На који све начин добивате информације о раду Општине?

Наведите Ваше приједлоге за које мислите да би побољшали информисаност грађана о плановима и активностима општине Гацко?

Пратите ли (личним присуством, путем директног радио преноса или путем службене интернет странице Општине) сједнице СО Гацко?

Што мислите да треба промијенити у програмској шеми локалних медија кад је ријеч о раду Општине?

Јесу ли представници Општине (начелник, предсједник СО, начелници Одјељења) довољно заступљени у медијима?

Колико често годишње користите услуге опшинске управе општине Гацко?

С којим одјељењима/службама најчешће остварујете комуникацију?

Коју врсту услуге најчешће тражите у Општини?

Јесте ли задовољни професионалношћу, ефикасношћу и љубазношћу упослених у Општини према Вама?

Колико сте задовољни досадашњим начином информисања грађана о раду Општине?

На који све начин добивате информације о раду Општине?

Наведите Ваше приједлоге за које мислите да би побољшали информисаност грађана о плановима и активностима општине Гацко?

Пратите ли (личним присуством, путем директног радио преноса или путем службене интернет странице Општине) сједнице СО Гацко?

Што мислите да треба промијенити у програмској шеми локалних медија кад је ријеч о раду Општине?

Јесу ли представници Општине (начелник, предсједник СО, начелници Одјељења) довољно заступљени у медијима?

Оставите одговор